Lån uten sikkerhet – hvorfor det?

01 april 2022
Johanne Larsen

editorial

Det skal ikke så grundige undersøkelser til når man ser på lån på nettet, før man støter på begreper som ‘lån uten sikkerhet’. Det er et begrep som kanskje kan virke litt urovekkende hvis mn ikke vet hva det betyr. Derfor skal vi se litt nærmere på det her, og hvordan du får oversikt over lån uten sikkerhet på nettet.

Hva betyr lån uten sikkerhet? 

Vi er svært opptatt av sikkerhet som mennesker, kanskje spesielt når det kommer til penger. Derfor kan et begrep som ‘lån uten sikkerhet’ nesten virke litt avskrekkende. Betyr det virkelig at det er mer utrygt å låne? Det er jo sånn at de fleste lån man kan finne online, nettopp er det man kaller lån uten sikkerhet. Men hvem er det uten sikkerhet for? Det er det som er spørsmålet.

lån

Det er nemlig ikke den som låner som ikke har sikkerhet, det er banken eller lånestedet. Når man låner penger i en faktisk bank, så er det gjerne sånn at man skal stille en eller annen form for sikkerhet for det beløpet man ønsker å låne. Det kan være ting som verdier som eiendom. Da har banken sikkerhet – det vil si at de får pengene sine uansett utfall og risikoen blir lavere. Derfor er det som regel også litt billigere å låne på denne måten. 

På nettet er det derimot snakk om lån uten sikkerhet – man skal altså ikke selv sette noen sikkerhet for lånet og det er litt mer risikabelt for banken på nettet.

Få oversikt over lån på nettet 

Det er alltid lurt å få litt oversikt over lån på nettet hvis man skal lån penger. Det kan man få ved å sammenligne flere ulike typer lån og se nøye på det som heter låneeksempler. Her kan man nemlig få et realistisk bilde av hva et lån rent faktisk koster i praksis. 

Flere nyheter