~ 18-Kullet - Kleinspitz ~

19.06.2014

 

Valper - Vekt - 1 dag - 8 uker
Valpene 1 dag 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6 uke 7 uke 8 uke
Nivalus 185 480              
Albus 182 250              
Trifiolius 181 480              
Tussilago 124 350              
Lutea 191 290              

Gutt 185

 

Gutt 181

Gutt 124

Jente 191