Informasjon

NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett

NKKs avlsstrategi

Søke FCI-godkjente kennelnavn

Etiske retningslinjer for hold av hund

Kunnskap gir bedre helse

Patellaluksasjon (PL)

Progressiv Retinal Atrofi (PRA)

Ny PRA test tilgjengelig

Info for deg med Papillon eller Phalene

Info for deg med Kleinspitz